Reglement

Om alles netjes en geordend te laten verlopen op beide tuincomplexen hebben we als leden van de vereniging een huishoudelijk en tuinreglement opgesteld die we allemaal respecteren.

Ieder lid of aspirantlid heeft de intentie om op zijn of haar tuin gewassen te telen en dit te doen met regelmatig en afdoende onderhoud aan het zijn of haar toegewezen tuinperceel. Vooral nieuwe leden onderschatten vaak de hoeveelheid werk die nodig is om een tuindeel op orde te houden. De ervaren medetuinders kunnen ze met raad en daad terzijde staan maar een vereiste is wel dat men zich realiseert dat er wekelijks, soms zelfs dagelijks, tijd en animo noodzakelijk is om het tuindeel bij te houden zodat iedereen op het tuincomplex kan genieten van datgene wat de natuur ons dagelijks biedt.

Huishoudelijk- en tuinreglement VTV de Oosthoek November 201

Huishoudelijk- en tuinreglement VTV de Oosthoek 2019